תערוכות בגלריה

תערוכה קבוצתית "מכתב לעולם" ברלין ינואר 2024

20/01/2024 -
YOLANDA ANTAL
YEHUDAH ROTH
YEHUDA GRANIT
YAFIT SARANGA
YAEL BITTON_4
YAEL BITTON_3
YAEL BITTON_2
YAEL BITTON_1
YAEL BITTON
YAEL BEN YASHAR
YAARA BEN-DAVID
VITA EREZ (2)
URI FRIEDMAN
TAMAR DAVID KRISPI
SIGAL MAGEN
SHIRLY SHMUEL
SHIRLY SHMUEL (1)
SHIRLEY GOLDSTEIN
SHIRA ALIZA ELKAYAM
SAWSAN MASARWA
ROOT YARDEN
ROOT YARDEN
RONI TSROR
RICO HAYES
RICO HAYES (1)
RANI TAL
RAMI URIEL PALUMBO
RACHEL KOMLOSH
ORLI HEFETZ HAIM
NIRIT GILAD OVADIA
NECHAMA BOR
MOSHE VOLLACH
MORDECHAI SHAPIRO_29
MORDECHAI SHAPIRO_28
MORDECHAI SHAPIRO_27
MORDECHAI SHAPIRO_26
MORDECHAI SHAPIRO_25
MORDECHAI SHAPIRO_24
MORDECHAI SHAPIRO_23
MORDECHAI SHAPIRO_22
MORDECHAI SHAPIRO_21
MORDECHAI SHAPIRO_20
MORDECHAI SHAPIRO_19
MORDECHAI SHAPIRO_18
MORDECHAI SHAPIRO_17
MORDECHAI SHAPIRO_16
MORDECHAI SHAPIRO_15
MORDECHAI SHAPIRO_14
MORDECHAI SHAPIRO_13
MORDECHAI SHAPIRO_12
MORDECHAI SHAPIRO_11
MORDECHAI SHAPIRO_10
MORDECHAI SHAPIRO_09
MORDECHAI SHAPIRO_08
MORDECHAI SHAPIRO_07
MORDECHAI SHAPIRO_06
MORDECHAI SHAPIRO_05
MORDECHAI SHAPIRO_04
MORDECHAI SHAPIRO_03
MORDECHAI SHAPIRO_02
MORDECHAI SHAPIRO_01
MORDECHAI SHAPIRO
MIRY LIVNAT (1)
MIRIAM STERMAN
MINA ROWE
MICHAL ZAKAI
MICHAL KLEINHOUSE YOSEF
MICHAL KLEINHOUSE YOSEF (1)
MAYA ILTUS
MAYA ILTUS
MAYA ILTUS (2)
MAYA ILTUS (1)
LIMOR AZ GOURION
KINERET DVIR
KEREN LEIDERMAN
IRIT REYTAN
IRIT REYTAN (3)
IRIT REYTAN (2)
IRIT REYTAN (1)
IRIS SHAPIRA YALON
IRIS SHAPIRA YALON (1)
ILANA RABANY HARUSH
IDITH LEVY
HEDVA KLEIN
HAGIT BEN AMI
HADASSA WOLLMAN
HADASS SHLAGMAN
GUY GILAD
GIL ZELLNER
GAFNIT SALVI_25
GAFNIT SALVI_24
GAFNIT SALVI_23
GAFNIT SALVI_22
GAFNIT SALVI_21
GAFNIT SALVI_20
GAFNIT SALVI_19
GAFNIT SALVI_18
GAFNIT SALVI_17
GAFNIT SALVI_16
GAFNIT SALVI_15
GAFNIT SALVI_14
GAFNIT SALVI_13
GAFNIT SALVI_12
GAFNIT SALVI_11
GAFNIT SALVI_10
GAFNIT SALVI_09
GAFNIT SALVI_08
GAFNIT SALVI_07
GAFNIT SALVI_06
GAFNIT SALVI_05
GAFNIT SALVI_04
GAFNIT SALVI_03
GAFNIT SALVI_02
GAFNIT SALVI_01
GAFNIT SALVI
ETI YAFFE
ESTER KAPA
ESTER KAPA
ESFIR SHAPIRO
ELINOR ZAROUR SHALEV
EITHEN SHLOMO ERETZ
EITHEN SHLOMO ERETZ
EFRAT SADEH
EFRAT SADEH (1)
DVORA BLOM
DORIT SAPHIR
DORIT GREENBERG BEN ANAT
DAVID TSINMAN
DANIELLA WEXLER
DANIELLA SIMENSKI
DANIELA AIRA
CONNECTING WITH LOVE
CONNECTING WITH LOVE
CONNECTING WITH LOVE (2)
CONNECTING WITH LOVE (2)
CONNECTING WITH LOVE (1)
CONNECTING WITH LOVE (1)
CHAVA SCHRAGER
CAROLINA SANCHEZ LEVI
CAROLINA SANCHEZ LEVI (2)
CAROLINA SANCHEZ LEVI (1)
CARMI KATZ-BECK
ARIELA SHAPIRA SAGI
ANAT DOR
ANAT DOR (1)
ALON HAYOUN ללא הצהרת אמן
ALIZA RUTH FLORENTHAL (1)
ADI MALKA_28
ADI MALKA_27
ADI MALKA_26
ADI MALKA_25
ADI MALKA_24
ADI MALKA_23
ADI MALKA_22
ADI MALKA_21
ADI MALKA_20
ADI MALKA_19
ADI MALKA_18
ADI MALKA_17
ADI MALKA_16
ADI MALKA_15
ADI MALKA_14
ADI MALKA_13
ADI MALKA_12
ADI MALKA_11
ADI MALKA_10
ADI MALKA_09
ADI MALKA_08
ADI MALKA_07
ADI MALKA_06
ADI MALKA_05
ADI MALKA_04
ADI MALKA_03
ADI MALKA_02
ADI MALKA_01
ADI MALKA
סופי הלברייך
טל גרמיזה
EDYA STERN
LIMOR SCHREIBER
NECHAMA-BOR
MICHAL SHEMESH MOGILNER
אוצר/ת התערוכה: